dunderNET logotyp

Kronsågen

Driftsättning med förbehåll

Nätet i Kronsågen är taget i drift, men signalstyrkan är fortsatt gränsfall låg. En alltför låg signalstyrka kan riskera att anslutningarna påverkas av återkommande driftstörningar.

Test och utvärdering

Kunder uppmanas starta sina fiberkonvertrar och lämna dem påslagna september ut.

Fiberenheten kommer fortsätta att testa samt utvärdera signalstyrkan i området, för att säkerställa att anslutningarna har en god driftsäkerhet.

Åtgärd om driftsäkerhet skulle bedömas vara försämrad

Fiberenheten kan installera aktiv utrustning lokalt, mellan dunderNET och kunderna, som förstärker signalen. Kunderna i området skulle då beröras av ett driftavbrott i samband med inkoppling av den nya utrustningen.

Driftsättningsdatum

Datum
Tid

Typ av inkoppling

Utbyggnadsprojekt, fibernät.

Projekt

Kronsågen

Gator som berörs av driftsättningen:

  • Kronsågen, 982 60 Porjus

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-18
Publicerad:
2023-08-31

Sidfot