dunderNET logotyp

Går det att ansluta en obebyggd fastighet?

Jag äger en obebyggd tomt som jag vill förbereda med fiber.

Svar

Inom Gällivare kommuns fiberutbyggnadsprojekt anläggs fibernät till befintliga byggnader. För att möjliggöra inkoppling av byggnader som kan tänkas tillkomma (på större eller obebyggda fastigheter) i framtiden, anläggs extra kabelrör i alla ledningsstammar. Gällivare kommun utför däremot inget avgiftsfritt markarbete, i syfte att förbereda ledningar sista biten fram till obebyggda tomter.

Vid framtida bebyggelse

Om och när en byggnad tillkommer grenas ett av de extra kabelrören av för att efteransluta byggnaden.

För att minska antalet grävningar och hålla nere kostnaderna, rekommenderas fastighetsägare att samordna markarbetena för samtliga ledningsarbeten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-20
Publicerad:
2024-05-20

Sidfot