dunderNET logotyp

Vad avser perioden på fakturan?

Har jag debiterats för fler månader än vad som var tänkt?

Svar

Pga begränsningar i nuvarande fakturahantering, kan inte detaljerade och individanpassade texter anges på fakturan. Det medför otydligheter gällande period som fakturan avser.

Nedan finns förtydligande om fakturornas asvedda period och praktiska exempel.

Startkostnader

Första fakturan avser engångskostnader för start av nätabonnemanget.

På fakturan anges det kvartal nätabonnemanget startat.

Om ditt nätabonnemang startat 12 augusti.

Avsedd period på fakturan: Juni-september.

Debiterade avgifter: 1 st anslutningsavgift (alternativt 1 st överlåtelseavgift).

Fakturan skickas ut: Kvartalet efter nätabonnemangets start.

Nätavgift

På fakturan anges perioden "januari-december" för det föregående året, oavsett om nätabonnemanget varit igång under hela det föregående året eller enbart någon månad.

Om ditt nätabonnemang startat 7 april föregående år.

Avsedd period på fakturan: Januari-december

Debiterade avgifter: 8 st nätavgifter (maj-december).

Fakturan skickas ut: Kvartal 1 efterföljande år.

Om ditt nätabonnemang varit igång hela det föregående året.

Avsedd period på fakturan: Januari-december.

Debiterade avgifter: 12 st nätavgifter.

Fakturan skickas ut: Kvartal 1 efterföljande år.

På sista fakturan för nätavgift anges det kvartal nätabonnemanget avslutats.

Om ditt nätabonnemang avslutats 9 april.

Avsedd period på fakturan: April-juni.

Debiterade avgifter: 4 st nätavgifter (januari-april).

Fakturan skickas ut: Kvartalet efter nätabonnemangets avslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-30
Publicerad:
2023-03-08

Sidfot