dunderNET logotyp

Kan jag gräva själv?

Jag skulle vilja utföra grävningen inne på min egen tomt själv.

Svar

Kanske. Kontakta fiberenheten!

Vid ett utbyggnadsprojekt

Om du vill gräva sista biten fram till huset själv, måste det göras innan utbyggnaden påbörjas. Om dina egna arbeten inte är färdiga när inkopplingen av din fastigheten ska påbörjas, kan du bli utan inkoppling. Efteranslutning sker då till självkostnadspris.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-08
Publicerad:
2023-03-08

Sidfot