dunderNET logotyp

Hur undviker vi skador på befintliga ledningar på tomten?

Vi har egna ledningar nedgrävda på tomten som kommer korsar vid inkopplingsarbetet.

Svar

Om det finns befintliga ledningar som behöver tas hänsyn till måste detta meddelas innan påbörjade arbeten på tomten. Du som fastighetsägare ansvarar för att själv anvisa ledningarnas läge.

Om en ledning skadas pga att dess läge ej anvisats, måste du som fastighetsägare själv bekosta reparationerna.

Exempel på egna ledningar:

  • Strömkablar till utebelysning & motorvärmare.
  • Signalkabel för robotgräsklippare.
  • Ledningar till egen brunn.
  • Bergvärme- och markvärmeledningar.
  • Ledningar för fasta vattenspridare.
  • Avvattningsledning från hängrännor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-08
Publicerad:
2023-03-08

Sidfot