dunderNET logotyp

Hur ofta kommer fakturan?

När debiteras nätavgift och anslutningsavgift?

Svar

Anslutningsavgift (alternativt överlåtelseavgift) faktureras kvartalet efter nätabonnemangets start.

Nätavgift debiteras årsvis i efterskott. Fakturan kommer kvartal 1 varje år.

Efter avslutat nätabonnemang skickas slutfakturan för nätavgiften, kvartalet efter nätabonnemangets avslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-25
Publicerad:
2023-03-08

Sidfot