dunderNET logotyp

Hur djupt grävs fibern ner?

Hur djupt behöver ni gräva på min tomt?

Svar

Vanligtvis ca 40 cm.

Den minsta tillåtna fyllningshöjden* på obelagd yta i tomtmark intill bostadshus, är 30 cm. Schaktdjupet blir vanligtvis 40 cm för att tillgodose för ledningsbädd och diametern på ledningen.

För andra marktyper (diken, infarter, åkermark m.fl.) kan ledningen behöva placeras djupare.

*Fyllningshöjd är avståndet från ledningens överkant till markytan.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-08
Publicerad:
2023-03-08

Sidfot