dunderNET logotyp

Går det att flytta sitt nätabonnemang?

Vi har en befintlig stadsnätsanslutning och ska flytta till ett annat hus med stadsnätsanslutning.

Svar

Nej!

Nätabonnenget är knutet till anslutningen. Du behöver avsluta nuvarande nätabonnemang och teckna nätavtal för ingång av nytt nätabonnemang på nya adressen.

Tjänsterna från tjänsteleverantörerna går däremot att flytta med. Kontakta din tjänsteleverantör!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-08
Publicerad:
2023-03-08

Sidfot