dunderNET logotyp

Får jag välja var fibernätet ansluter till huset?

Kan jag fritt välja var anslutningspunkten placeras och vilken väg det ska grävas på fastigheten?

Svar

I regel är det kortaste lämpligaste väg till lämpliga plats på närmast på den fasad som är närmast inkommande ledning. Förutsatt att det inte medför något mer omfattande arbete, kan anslutningen flyttas något.

Om fastighetsägaren absolut vill ha anslutningen framdragen på en plats, som medför ett mer omfattande arbete än nödvändigt, bekostas tillkommande arbete av fastighetsägaren.

Exempel på olämpliga platser

  • Kallställda utrymmen.
  • Våtrum.
  • Vägg med platsbyggd inredning (ex köksskåp).
  • Placering direkt under eller ovanför dörrar och fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-20
Publicerad:
2023-03-08

Sidfot