dunderNET logotyp

Varför debiteras jag en högre avgift?

Jag har debiterats avgift för fritidshus istället för enfamiljshus.

Svar

Avgiften fastställs vid aktiveringstillfället. Om det finns någon folkbokförd på adressen, debiteras avgift för bebodda enfamiljshus. Om det saknas folkbokförda invånare på adressen, debiteras avgift för fritidshus (obebodda enfamiljshus).

I nuläget debiteras en ny anslutningsavgift (alternativt överlåtelseavgift inom 3 månader) vid ingång av nya nätabonnemang. Detta medför att kunder på adresser som tidigare haft aktivt nätabonnemang kan bli debiterad den högre anslutningsavgiften vid ingång av nytt nätabonnemang.

Den separata avgiften för obebodda hus, infördes 2020 med syfte att undvika att kommunen subventionerar fritidshus före kommunmedborgarnas hushåll.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-25
Publicerad:
2023-03-07

Sidfot