dunderNET logotyp

Varför är det dyrare att ansluta obebodda hus?

Det är både kortare avgiftsfri schaktsträcka och en betydligt högre anslutningsavgift.

Svar

Gällivare kommuns utbyggnadsprojektets mål är att ansluta hushåll och företag. Samtidigt ser kommunen fördelar att även ansluta obebodda hus, i de områden som byggs ut.

För att inte anslutningar av fritidsboenden ska ske på bekostnad av kommunmedborgarnas möjlighet att anslutas sin bostad, infördes 2020 nya taxor och direktiv gällande obebodda bostäder. Detta medför en lägre subvention av obebodda bostäder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-08
Publicerad:
2023-03-07

Sidfot