Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 jun 2024

Aktuella byggprojekt i centrum

Byggprojekt i centrum juni - september 2024.

Sommaren och den mest intensiva perioden för alla pågående byggprojekt har nu inletts. Vi bygger som aldrig förr. Ett flertal projekt har slutförts eller är i sitt slutskede och många stora projekt går stadigt framåt. Kommunen skapar förutsättningar för bostadsbyggande och skapar ett av Sveriges största trähus som kommer att fyllas med kultur och aktivitet. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av härnäst:

karta

Arbeten i grönområden
Arbete i grönområde kommer att utföras på sträckan från korsningen Postgatan/Tingshusgatan vidare genom rondellen på Malmbergsvägen fram till korsningen på Norskavägen/Agda Rössels gata. Arbete i grönyta kommer även utföras intill Klockaregatan, Birkarlagatan, Pumparegatan och Oljevägen. Arbetet pågår mellan kvartal 2 till kvartal 4.

Multiaktivitetshuset
Nuvarande entreprenad, deletapp 3, pågår för fullt och beräknas att färdigställas under hösten. Enstaka transporter kan ske via Storgatan från Lasarettsgatan. Projektets slutdatum kommer att påverkas på grund av att en part begärt överprövning av tilldelningsbeslutet av nästa etapp. Det innebär att frågan kring vem som får bygga den avslutande etappen av huset fortfarande är oviss. Tillfälligt utökat arbetsområde utanför Norrskensgallerian på Västra Kyrkoallén under juni.

Sjöparken
Under sommaren planeras det för flytt av tre kända objekt från Svanparken i Malmberget till Sjöparken i Gällivare. Det handlar om en scen, en cafébyggnad och en fontän som i samhällsomvandlingens anda ska flyttas och bevaras för framtiden. LKAB flyttar de utvalda objekten och kommer även att ställa i ordning grusgångar, planteringar och belysning för detta.

Schaktmästaregatan
Asfaltering av del av Schaktmästaregatan sker under kvartal 4, från MF:s grill fram mot rondellen på Parkgatan. Övrigt arbete sker under kvartal 2-4.

Brf Sjöparken
Riksbyggen bygger 61 stycken bostadsrättslägenheter i kvarteret Höken mittemot Sjöparken. Brf Sjöparken utvecklas med hållbarhet i fokus och bland annat placeras solpaneler på taken. Planerat tillträde i början av 2025.

Kvarteret Gladan
LKAB bygger 85 ersättningslägenheter åt Top bostäder med tillhörande parkeringsgarage. Dessutom bygger LKAB cirka 1 800 kvadratmeter affärs- och kontorslokaler där bland annat Coop kommer finnas. Projektet pågår fram till vintern 2024.

Lasarettsgatan
Åtgärder intill Lasarettsgatan på den södra sidan av gatan i grönområdet. Arbetet sträcker sig från Ågatan fram till infarten till Folktandvården. Arbete i grönområde kommer även att utföras intill Sjötorgsgatan och över Vassaragatan. Gående hänvisas till södra sidan av Lasarettsgatan mellan Hantverkaregatan och Storgatan.

Regnbågens förskola
Markarbeten kommer att utföras intill Regnbågens förskola under juni och juli.

Ytor utanför Kunskapshuset
Miljön utanför Kunskapshuset utsmyckas med ett antal konstverk. Arbetet pågår under ett fåtal dagar i juni.

Vallmotrappan
Asfaltering nedanför trappan utförs under juni, arbetet pågår endast någon enstaka dag.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2024-06-13