Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 maj 2024

Sophämtning sommarsäsong

grafisk bild som visar de två olika tunnorna

Här kommer en påminnelse om ändrade tömningsintervall under sommarsäsong med start från vecka 21.

Det innebär att ditt bruna matavfallskärl kommer att tömmas varannan vecka (både svart- och rödmarkerade veckor i tömningsschemat) istället för var fjärde. Det gröna restavfallskärlet töms var fjärde vecka, året runt.

I tömningsschemat kan du även se när tömning av fritidshus startar (grönmarkerade veckor i tömningsschemat). Starten för fritidshustömningen är olika beroende på vilken turlista du tillhör.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-16
Publicerad:
2024-05-16