Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 27 feb 2024

Europas nordligaste elektriska sopbil i Gällivare

Lagom till att det hade blivit dags för att separera matavfall från hushållssoporna laddade BDX Miljös medleverantör Karl Erik Karlsson i Gällivare Åkeri AB för framtiden. De rattar nu Europas nordligaste elektriska sopbil uppger Volvo lastvagnar.

Den nya sopbilen är 100 procent eldriven och hämtar redan hushållssopor runt om i Gällivare från flerbostadshus och verksamheter. Från och med årsskiftet hanterar sopbilen även inhämtningen av separerat matavfall, bilen är förberedd med två fack. Soporna förs sedan till kommunens nya omlastninghus för rest- och matavfall på Kavahedens återvinningscentral.

Det är ett eget initiativ av Karl Erik Karlssons åkeri, som är vår medleverantör, att köpa in en eldriven sopbil för att minska klimatpåverkan. Den är den nordligaste helt eldrivna sopbilen och det tycker jag vi ska vara stolta över, säger Monty Riemann, affärschef BDX Miljö.

Initiativet bidrar till att minska kommunens klimatavtryck genom mindre koldioxidutsläpp, säger Per-Erik Suorra, avdelningschef för teknik på Gällivare kommun.

Per-Erik Suorra, avdelningschef teknik på Gällivare kommun, och Monty Riemann, affärschef BDX Miljö.

Per-Erik Suorra, avdelningschef teknik på Gällivare kommun, och Monty Riemann, affärschef BDX Miljö.

Fördelarna är många

Förutom att elsopbilen går tyst, vilket skapar en mindre bullrig arbetsmiljö för de anställda och för andra som rör sig omkring fordonet, minskar koldioxidutsläppen till ett minimum. Dessutom är den elektriska sopbilen utrustad med en 360-graders kamera för att öka säkerheten både för föraren och för medtrafikanterna. Det är särskilt viktigt när sopbilen rör sig i områden med mycket människor och till exempel när den ska in på bostadsområden och vid skolgårdar.

Matavfallsinsamlingen har startat

Genom att sortera ut matavfallet och lämna förpackningar till återvinning bidrar du på ett enkelt sätt till att göra både Gällivare kommun och världen mer hållbar.

Kravet på separat insamling av matavfall från både hushåll och verksamheter kommer från EU:s avfallsdirektiv vilket innebär att bioavfall antigen separeras och materialåtervinns vid fastigheten eller samlas in separat. Genom att avfall sorteras möjliggörs det resurser som finns i avfallet och som kan då användas. Matavfallet kommer att rötas och biogas som bildas vid rötningen kan tas till vara och användas som drivmedel. Vid egen kompostering av matavfall tas viktiga näringsämnen tillvara i jorden för att på så sätt sluta kretsloppet och beroendet av konstgödsel minskar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-27
Publicerad:
2024-02-27