Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 jan 2024

Nina Eliasson blir ny förvaltningschef för samhällsbyggnad och teknik

Nina Eliasson, som är utbildad arkitekt SAR/MSA, tillträder så snart som möjligt som ny förvaltningschef för samhällsbyggnad och teknik.

Nina kommer närmast från sin tjänst som tillförordnad planchef för Kiruna kommun. Där har hon en grundanställning som stadsbyggnadsstrateg och har även varit tillförordnad plan- och exploateringschef under några år.

Jag ser framemot att vara med i den utvecklingsresa Gällivare genomgår just nu. Det är en ära att få förtroendet att få leda kommunens del i samhällsutvecklingen både utifrån strategisk planering till det som finns nära i vår vardag och som berör alla kommunmedborgare, säger Nina Eliasson.

Nina har även arbetat för LKAB samhällsomvandling med ansvar för planering av bolagets utvecklingsområden i både Gällivare och Kiruna.

Datum för tillträde är ej fastställt i nuläget.

Vad gör samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen?

Verksamheten omfattar drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar såsom gator, parker, vatten- och avloppsanläggningar, avfall/återvinning samt fritids- och naturanläggningar. Verksamheten har även ansvar för lokalvård och kost. Förvaltningen har ett helhetsansvar för kommunens investeringsprojekt, ansvar för fysisk planering och mark- och exploateringsverksamhet samt ansvarar för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter och flygplatsen.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-16
Publicerad:
2024-01-16