Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 jan 2024

30,9 miljoner i statligt stöd till Gällivare kommun

Länsstyrelsen har fattat ett beslut om att ge Gällivare kommun statligt stöd på 30,9 miljoner. Stödet är för att sanera ett första delområde i det före detta industriområdet mellan Norskavägen och järnvägen i centrala Gällivare. Åtgärderna på fastigheten utförs för att möjliggöra byggnation av uppskattningsvis 220 lägenheter och 120 carports.

Gällivare kommun har antagit en detaljplan för att bygga bostäder på det före detta industriområdet. Det är flera olika verksamheter som har bedrivits där genom åren och föroreningarna från dessa gör att sanering krävs innan det är lämpligt för bostäder där.

- Bidragsansökan har pågått sedan 2018 så det är bra att vi äntligen fått beviljade medel för en sanering så byggnation av området kan påbörjas så snart som möjligt, säger Dan Jakobsen, projektledare på Gällivare kommun.

- Att vi nu nästan sex år senare lyckats landa i att vi får medel tilldelade för att sanera marken känns bra. Det är brist på bostäder idag. Och att kunna iordningställa ett centrumnära område för byggnation av över 200 lägenheter är bra för stadens utveckling, säger Marcus Zetterqvist, tillförordnad förvaltningschef samhällsbyggnads och teknik.

- Vi ser positivt på att vi har fått bidragen beviljade och saneringen av betyder att ytterligare markyta frigörs för framtida etableringar, säger Stefan Kostenniemi, ordförande kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott.

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen att det inom den del av detaljplaneområdet som kommer att saneras först har det från 1935 fram till mitten av 1950-talet funnits oljedepåer. En ansvarsutredning som tagits fram visar på att det inte finns något ansvar kvar för de föroreningar som härstammar från oljedepåerna. I de fall där ansvar saknas finns möjlighet för kommunen att söka statlig finansiering för att undersöka och åtgärda en förorening.

I september 2023 beviljade Naturvårdsverket 6,1 miljoner kronor i statsbidrag för det kommande året för Gällivare kommuns arbete med förberedelser inför efterbehandling av delområdet där oljedepåerna låg. Nya EU-regler gör att det i vissa fall är Länsstyrelsen (och inte Naturvårdsverket) som beslutar om statlig finansiering för själva saneringen. I fallet Norskavägen har Länsstyrelsen beslutat om statligt stöd för saneringen. Länsstyrelsen tog i november 2023 beslut om att ge Gällivare kommun statsstöd om maximalt 30,9 miljoner kronor efter att Naturvårdsverket beviljat att statliga medel får tilldelas projektet. Statsstödet ska användas till att genomföra sanering under åren 2024-2025 och ska därefter följa upp och utvärdera åtgärden under två års tid.

Under 2024 kommer ett pilottest utföras som en del av förberedelserna inför saneringen. Pilottestet kommer att undersöka förutsättningarna för att skimma oljan innan en fullskalig sanering kan påbörjas.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-11
Publicerad:
2024-01-11