Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 10 jan 2024

Gällivare kommun tar ansvar mot arbetslivskriminalitet

För att säkerställa att byggarbetsplatsen av multiaktivitetshuset är fri från osunda arbetsvillkor och att lagar och regler följs, har Gällivare kommun anlitat en extern, certifierad kontrollant som har utfört en oberoende arbetsplatskontroll som visade goda resultat.

En oannonserad arbetsplatskontroll har genomförts på byggarbetsplatsen av multiaktivitetshuset, på uppdrag av Gällivare kommun. Arbetsplatskontrollen genomfördes av externa, certifierade kontrollanter där syftet med kontrollen var att säkerställa att projekt på plats som genomförs av berörd entreprenör och dess underentreprenörer sker i enlighet med regler, lagar och ingånget avtal.

Arbetsplatskontroller är ett verktyg mot arbetslivskriminalitet och osunda arbetsvillkor som består av flera kontrollpunkter där en del av kontrollen innebär att de arbetsrättsliga villkoren som omfattar lön, semester och arbetstid granskas samt om det föreligger kollektivavtalsenliga villkor. Det utförs bland annat kontroller av ID06-kort, identiteter och behörigheter samt kontroller av arbetsplatsens inloggade personalliggare gentemot de som påträffas på plats. Utöver det kontrolleras inhägnad av arbetsplatsen och arbetsmiljön där potentiella risker och brister identifieras på arbetsområdet. Detta genomförs med syfte att förebygga olyckor och säkerställa en god arbetsmiljö där både personal och medborgare känner sig säkra. Efter avslutad arbetsplatskontroll granskas, bearbetas och utreds alla uppgifter som samlats och utvärderas gentemot regelverk, lagstiftning och kontraktsvillkor. Efter utvärdering lämnas rekommendationer och åtgärder som planeras utifrån eventuellt upptäckta avvikelser.


Den genomförda arbetsplatskontrollen visade goda resultat då de arbetsrättsliga villkoren uppfylls. Det upptäcktes inga större risker på arbetsplatsen och projektet följer uppsatta regler, lagar och ingånget avtal. Kontrollen visade bland annat att arbetsmiljön är säker och trygg, att samtliga arbetare använder angiven säkerhetsutrustning och att det inte fanns några tecken på diskriminering, onykterhet eller drogpåverkan på arbetsplatsen. Byggprojektets styrgrupp på Gällivare kommun tycker att det är viktigt att genomföra denna typ av kontroller och uppmärksammar gärna det goda resultatet som arbetsplatskontrollen resulterade i.


Det är inte bara brister och pekpinnar under en arbetsplatskontroll, utan det är minst lika viktigt att hitta positiva exempel på en arbetsplats. På byggarbetsplatsen av multiaktivitetshuset arbetas det dagligen för att säkerställa säkerheten och arbetsplatskontroller kommer att utföras löpande under projektets gång.

- Det känns bra att veta att revisionen visar att bygget av multiaktivitetshuset är en säker arbetsplats och att de arbetsrättsliga villkoren uppfylls, säger Örjan Matti projektledare på Tyréns Sverige AB.

 

Vid frågor om projektet kontakta:

Örjan Matti projektledare på Tyréns Sverige AB.
E-post: orjan.matti@tyrens.se
Telefon: 073-041 34 25


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-10
Publicerad:
2024-01-10