Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 okt 2023

Gällivare kommun tar fram ny trafikstrategi

Workshop

Under vecka 42 hölls en workshop i ämnet.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny trafikstrategi för Gällivare kommun. För att fånga upp nya perspektiv hölls en heldags workshop med deltagare från kommunens sex förvaltningar.

Diskussionerna gick varma när grupperna diskuterade trafikstrategin utifrån olika ämnesområden i konferensrummet Istappen på Grand Hotel Lapland.

– Idag sätter vi stora delar av Gällivare framtid inom trafikfrågorna, så en väldigt viktig och givande dag, säger Niklas Nyberg, utredningsingenjör på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen på Gällivare kommun.

Han har tillsammans med sin projektgrupp drivit arbetet med att ta fram den nya trafikstrategin sedan i juni. Där bland annat kommunens medborgare har fått svara på enkäter om resvanor och önskade gång- och cykelvägar; ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

– Det här arbetet bedrivs enligt en ny handbok som släpptes årsskiftet 2022/2023 där man vidgat perspektivet i det trafikstrategiska arbetet. Man pratar nu om digitalisering och lokalisering av målpunkter, utöver den faktiska fysiska mobiliteten, säger Niklas Nyberg.

Katarina Larsson, folkhälsostrateg på Gällivare kommun, lyfte folkhälsoperspektivet och vikten av trygghet, tillgänglighet samt utbudet av gång- och cykelvägar för att främja medborgarnas hälsa, psykiskt som fysiskt.

– Om man nu tittar på trafikstrategin kopplat till transporter och folkhälsa så är det jätteviktigt att se vad vi har för förutsättningar som medborgare, både i tätort och på landsbygd, att ta oss fram och transportera oss på olika sätt, säger hon.

– Det känns jätteviktigt att få vara med och bidra, och att många perspektiv kommer in i det här arbetet.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-17
Publicerad:
2023-10-17