Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 aug 2023

Information från byggavdelningen

Har du ansökt om en åtgärd där du fått ett startbesked?
Kom ihåg att ansöka om slutbesked innan byggnadsverket tas i bruk!

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Det råder ett automatiskt användningsförbud fram tills dess att ett interimistiskt slutbesked eller slutbesked har utfärdats.

Tas ett byggnadsverk helt eller delvis i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked ska byggnadsnämnden i vissa fall besluta om byggsanktionsavgift.

Du kan ansöka om slutbesked via kommunens e-tjänst:

gallivare.enamnd.se/oversikt/overview/2529 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-08-22
Publicerad:
2023-08-22