Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 05 jan 2023

Insamling av matavfall

Gällivare kommun

Vi har blivit försenade med insamlingen av matavfall.

Den planerade starten var tänkt till januari 2023 men beräknas vara igång under hösten 2023. Det matavfall som samlas in behöver tas emot och hanteras på rätt sätt utifrån det regelverk som styr. Vi arbetar därför med att få till ett korrekt mottagande av avfallet på Kavaheden.

Fram till dess att insamlingen av matavfall startar kommer tömning av de gröna tunnorna att ske precis som tidigare enligt samma tidsintervall. Du ska därför endast använda den gröna tunnan och du sorterar ditt avfall som vanligt. Det vore väldigt tacksamt om de bruna tunnorna placeras så att de inte står ivägen för de gröna.

Vi kommer att meddela när separat insamling av matavfall startar och fram till dess hanteras avfallet som idag. Vi kommer fortsätta med utkörning av bruna tunnor till flerbostadshus och verksamheter under våren. Hos de som ansökt och fått beviljat kompostering eller avfallskvarn kommer inhämtning av brunt kärl att ske löpande.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-22
Publicerad:
2023-01-05