Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 15 dec 2022

LKAB öppnar för Östradialog

Malmsta

Gällivare kommun har idag än en gång träffat LKAB angående östra Malmberget.
Vid mötet framkom att LKAB precis som kommunen menar att Östra Malmberget är påverkat av gruvbrytningen.
Därför är LKAB nu villigt att gå in med extra medel för att ersätta den påverkan som gruvbrytningen inneburit för området.

På mötet var också Gällivare kommun och LKAB överens om att så snart som möjligt ha gemensam dialog med de boende för att utvärdera effekterna på Östra Malmberget och hur de erbjudna medlen ska användas.
Gällivare kommun står fortfarande fast vid att Östra Malmberget är ett avvecklingsområde och att de tillskjutna medlen givetvis ska användas till en nyckel- mot nyckellösning.
- Vi är väldigt glada över att i alla fall ha kommit den här biten på vägen, säger kommunalråden samstämmigt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-04
Publicerad:
2022-12-15