Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 29 dec 2021

Det är i Gällivare det händer!

Gällivare

2021 har präglats av framtidstro och glädje. Den gröna omställningen inom industrin och produktion av fossilfritt stål är här. I Gällivare och den är på riktigt.
I mars 2021 stod det klart att Hybrit kommer att etablera en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning i Gällivare.
En satsning som genomförs av LKAB, SSAB och Vattenfall och innebär att de blir först ut i världen med att tillverka fossilfritt stål. Hybrit beräknar att kunna ta anläggningen i bruk 2026.
Även världens största vätgasanläggning ska placeras i Gällivare.

Detta kommer att generera många nya arbetstillfällen i Gällivare även utanför den gröna omställningen, inom befintliga verksamheter som vård, skola och omsorg, men också inomnäringslivet och handeln. Detta ställer stora krav på oss inom kommunen på flera områden. Vi behöver fler bostäder i Gällivare kommun. Efterfrågan är stor.

Med de stora satsningarna på den gröna omställningen så kommer det att generera mycket fler arbetstillfällen. Kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter måste säkras upp inom våra kommunala verksamhetsområden. Här kommer de historiskt stora satsningarna inom förskolan med minskade barngrupper ha stor betydelse. Även satsningarna på fler vuxna i klassrummen inom grundskolans årskurs 1-6 är viktiga parametrar.
Vi måste också skapa fler mötesplatser så att vi kan erbjuda en rik fritid oavsett intresse, ålder och bakgrund. För att öka intresse för fler att bosätta sig i vår kommun behöver vi jobba med attraktivitetshöjande insatser. Även det påbörjade arbetet med platsvarumärket kommer att ha betydelse.

Levande landsbygd är en förutsättning för att skapa attraktiva platser att bo och verka på. Exempel på de satsningarna är ny lekplats i Tjautjasjaure och en hundaktivitetsplats i Hakkas.

Det pågår också samverkan kring en Multiaktivitetsarena i Puoltikasvaara.

Inledningen av 2021 präglades fortfarande konsekvenser av Covid-19. Vaccinering av både brukare och personal genomfördes effektivt och resulterade i gott resultat med markant minskande av insjuknade i Covid-19 i alla verksamheter. I september lättades det på restriktionerna och vi kunde sakta men säkert börja återgå till det vanliga, men med försiktighet.

Viktiga kommunala händelser under 2021

• Upprustning av lekplatser i tätorten påbörjades och pågår.
• Trygghetsboendet började byggas på den tidigare kommunparkeringen.
• Ännu ett event med Gällivarepremiären.
• Ridanläggningens etapp 1 färdigställdes, resterande del av projektet pågår.
• Ett 50 tal tomter på Repisvaara har tagits fram och försäljning påbörjas inom kort.
• Avgiftsfri kulturskola infördes.
• Avvgiftsfri familjerådgivning infördes.
• Hemtjänsttaxan blev förmånligare.
• Tillsatte särskild samordnare för att möta den gröna omställningen.
• Exploatering Nuolajärvi - planläggning av bostadsområde färdigställdes. Planen är 50 småhustomter, cirka 50 lägenheter samt kulturbyggnader med 39 bostäder och verksamhetslokaler.
• Vid Dundrets fot, startades planläggning av ett nytt bostadsområde, Bryggeribacken, Andra sidan. Förutsättningar för flerbostadshus i upp till tre våningar och småhustomter.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-17
Publicerad:
2021-12-29