Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 jan 2020

Årets byggnad 2019

Jens Persäter, Iris Dimitri, Maria Wennberg

Fr.v Jens Persäter tf förvaltningschef Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, Iris Dimitri ordförande Miljö-, bygg- och räddningsnämnd samt Maria Wennberg.

Årets byggnad stipendiet tilldelas Tomas och Maria Wennberg för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Gällivare 9:67 med motiveringen:

En tilltalande placering på tomten tar tillvara på de vyer som naturen erbjuder och förstärker känslan av närhet till sjö och fjäll i en ombonad tillvaro. Ett fritidshus med smakfulla val såväl utvändigt som invändigt, med fint utförda detaljer och moderna tekniklösningar utgör ett gott exempel för en satsning som befäster de värden som finns runt om oss i kommunen. Ett så kallat smarthus öppnar upp för möjligheter för styrning på ett kreativt och energisnålt sätt, helt i linje med att skapa hållbara städer och samhällen, i enlighet med Agenda 2030.

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett miljömässigt och energisnålt sätt. Urvalskriterie är god arkitektur, bra miljöval- energisnålhet- klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande- bra och trivsam miljö.

Foto: Michael Renström


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-19
Publicerad:
2020-01-21