dunderNET logotyp

Södra Vassara

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät på södra sidan av Vassaraträsket samt Dundrets stugby.

Utbyggnad av dunderNETs fibernät på Andra Sidan samt resterande av Vassaraträskets södra sida och Dundrets stugby.

Berörda gator

  • Andra Sidan
  • Andra Sidanvägen
  • Barnhemsvägen
  • Dundret (nummer 1-213)
  • Fäbodstigen
  • Mikkos väg
  • Porjusvägen (12-210)
  • Slåtterslingan
  • Solvägen
  • Torpslingan

På delar av Andra Sidan och längs med Porjusvägen har delar av kanalisationsnätet förberetts, vid samförläggning med Vattenfall.

Markarbeten på ej förberedda områden och samtliga installations- samt fiberarbeten kvarstår att utföra inom delprojektet.

Kanalisationsnät för fiber förbereddes på Andra Sidan och längs Porjusvägen, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2019

Byggherre

Vattenfall Eldistribution

Installationer, återstående markarbeten och fiberarbeten.

Byggstart

Preliminärt 2024.

Entreprenör

Ej tilldelad.

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2023-2024

Upphandling påbörjas

2024-2025

Entreprenaden startar

2024-2026

Driftsättning

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

...

 

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2019)

Avslutad

Projektering

Avslutad

Upphandling

Förberedelser pågår

Entreprenad

Ej påbörjad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Andra Sidan

Ej påbörjad

Porjusvägen

Ej påbörjad

Dundret

Ej påbörjad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-09
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot