dunderNET logotyp

Tallbacken

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Tallbacken, längs med väg E45.

Fiberanslutningar till fastigheter mellan Linaälven och väg E45, strax norr om Gällivare flygplats.

Fibernät förbereddes i samband med ombyggnad av elnätet.

Etapp 1

Tallbacken 7, 9, 11, 15

Fibernät byggdes ut i samband med tidigare utbyggnadsprojekt.

Etapp 2

Tallbacken 13, 19, 21

Etapp 3

Tallbacken 1-5

Fiber fram till området byggdes ut i samband med obyggnationer i elnätet.

Byggstart

2016

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Markarbeten och fiberarbeten för 4 fastigheter.

Installationer hos kunderna ufördes av Gällivare kommuns egna tekniker.

Byggstart

2019

Entreprenör

Markarbeten: Martinssons Entreprenad och Försäljning AB

Fiberarbeten: KM Optoteknik AB

Markarbeten, fiberarbeten och installationer för 4 fastigheter.

Byggstart

2020

Entreprenör

Markarbeten: Martinssons Entreprenad och Försäljning AB

Installationer: OneTech Nord AB

Fiberarbeten: KM Optoteknik AB

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

...

...

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

...

...

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2016)

Avslutad

Inkoppling (2019)

Avslutad

Inkoppling (2020)

Avslutad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Tallbacken

Driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot