dunderNET logotyp

Soutujärvibygden, etapp 2

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Avvakko och Moskojärvi.

Fiberutbyggnad i Avvakko och Moskojärvi.

Delar av kanalisationsnätet i byarna har byggts ut i samförläggning med Vattenfall, vid ombyggnad av elnätet. Även delar av befintligt nät i området har vädersäkrats.

Ortsammanbindande nät och kanalisationsnät för fiber har förberetts i Moskojärvi. Arbetena utfördes i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2019

Byggherre

Vattenfall Eldistribution

Ortsammanbindande nät och kanalisationsnät för fiber har förberetts i Avvakko. Arbetena utfördes i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2021

Byggherre

Vattenfall Eldistribution

Installationer, återstående markarbeten och fiberarbeten.

Byggstart

Ej fastställd

Entreprenör

Ej tilldelad

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

...

...

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

...

...

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2019)

Avslutad

Samförläggning (2021)

Avslutad

Upphandling

Ej påbörjad

Entreprenad

Ej påbörjad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Avvakko

Ej driftsatt

Moskojärvi

Ej driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot