dunderNET logotyp

Soutujärvi

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Puoltikasvaara och Skaulo.

Merparten av kanalisationsnätet i Puoltikasvaara och Skaulo har byggts ut i samband med ombyggnationer i elnätet.

Kanalisationsnät för fiber förbereddes, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2019

Byggherre

Vattenfall Eldistribution

Fiberarbeten, installationer och återstående markarbeten.

Byggstart

Maj 2020

Entreprenör

Install Fiber i Norr AB

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

...

...

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

...

...

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2019)

Avslutad

Entreprenad (2020)

Avslutad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Puoltikasvaara

Driftsatt

Skaulo

Driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot