dunderNET logotyp

Nilivaara

Om delprojektet

Fiberutbyggnad längs med väg 865.

Omfattar:

  • Björkudden
  • Kilvokielinen
  • Markitta
  • Nilivaara
  • Valtio

Merparten av kanalisationsnätet har byggts ut i samförläggning med Vattenfall, vid ombyggnad av elnätet i området. Befintligt ledningsnät i området har även vädersäkrats och fått ökad kapacitet i samband med ombyggnaden av elnätet.

Kanalisationsnät för fiber förbereddes, i samband med ombyggnaden av elnätet i delar av Markitta.

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Kanalisationsnät för fiber förbereddes, i samband med ombyggnaden av elnätet i området.

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Fiberarbeten, installationer och återstående markarbeten.

Byggstart:

Maj 2020

Entreprenör

Install Fiber i Norr AB

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2023, barmarkssäsong

Restpunkter, asfaltering.

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

...

...

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2017)

Avslutad

Samförläggning (2018)

Avslutad

Entreprenad

Avslutad

Asfaltering (restpunkter)

Ej påbörjad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Björkudden

Driftsatt

Kilvokielinen

Driftsatt

Markitta

Driftsatt

Nilivaara

Driftsatt

Valtio

Driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot