dunderNET logotyp

Nikkaluokta

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Nikkaluokta.

Utbyggnad av fibernät i Nikkaluokta.

Kanalisationsnät för fiber förbereddes, i samband med ombyggnaden av elnätet i Nikkaluokta.

Byggstart

2017

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Ortssammanbindande nät fram till Nikkaluokta, byggdes ut i samband med ombyggnaden av elnätet fram till Nikkaluokta.

Byggstart

2021

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Installationer, fiberarbeten samt återstående markarbeten.

Byggstart

Ej fastställd

Entreprenör

Ej tilldelad

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2024-2025

Byggstart.

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

...

...

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2017)

Avslutad

Samförläggning (2021)

Avslutad

Utbyggnadsplan

Ej fastställd

Upphandling

Ej påbörjad

Entreprenad

Ej påbörjad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Nikkaluokta

Ej påbörjad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot