dunderNET logotyp

Muorjevaara

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät.

Fibernät förbereddes i Muorjevaara genom samförläggning vid ombyggnaden av elnätet i området. Mindre markarbeten på enstaka tomter och samtliga installationer samt fiberarbeten genomfördes 2018-2019.

Merparten av kanalisationsnätet byggdes ut i samband med ombyggnaden av elnätet i Muorjevaara.

Byggstart

2016

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Återstående tomtschakt och fiberarbeten.

Byggstart

2018

Entreprenörer

Markarbeten: Martinssons Entreprenad och Försäljning AB

Fiberarbeten: KM Optoteknik AB

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Utbyggnad

Avslutad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Muorjevaara

Driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot