dunderNET logotyp

Hakkasbygden, etapp 2

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Keskijärvi, Mukkavaara, Palohuornas och Sammakko.

Utbyggnad av fibernät i byar norr och väster om Hakkas.

Berörda byar

  • Keskijärvi
  • Kilvo
  • Lompolovara
  • Mukkavaara
  • Palohuornas
  • Sammakko

Fibernät har förberetts i Mukkavaara och delar av Palohuornas, i samband med ombyggnad av elnätet i området och ombyggnaden av väg 818.

Byggherrar

Vattenfall Eldistribution AB

Fibernät har förberetts i delar av Keskijärvi, i samband med ombyggnad av elnätet. Fiberkanalisation har samförlagts på de sträckor som berörts av arbeten i elnätet.

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Utbyggnad av fibernät i Sammakko, och återstående delar av Palohuornas samt Keskijärvi. Fiberarbeten och installationer i samtliga byar som ingår i delprojektet.

Byggstart

Preliminärt 2025-2026

Entreprenör

Ej tilldelad.

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

...

...

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

...

...

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Utbyggnadsplan

Ej fastställd

Projektering

Ej påbörjad

Upphandling

Ej påbörjad

Entreprenad

Ej påbörjad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Keskijärvi

Ej påbörjad

Kilvo

Ej påbörjad

Lompolovaara

Ej påbörjad

Mukkavaara

Ej påbörjad

Palohuornas

Ej påbörjad

Sammakko

Ej påbörjad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-06-01

Sidfot