dunderNET logotyp

Hakkasbygden, etapp 1

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Hakkas och Sangervaara.

Fibernät för anslutning av fastigheter i området.

Installationer, markarbeten och fiberarbeten.

Entreprenör

NYAB Sverige AB

Vid entreprenaden 2018, färdigställdes inte inkopplingen av nätet i Sangervaara.

För att koppla in de nya anslutningarna kommer mindre omläggningar av befintliga ledningar i Sangervaara att genomföras.

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2024 sommar

Återstående arbeten med att koppla ansluta områdesnätet i Sangervaara mot dunderNETs ortssammanbindande nät.

2024

Driftsättning av anslutningar i Sangervaara.

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2023-10-24

Inkopplingen av Sangervaara fick avbrytas. Markförhållandena visade sig vara för dåliga och tjälen för djup, för att kunna genomföra arbetena utan att riskera skador på befintliga ledningar på platsen.

 

Tyvärr kommer inkopplingen inte kunna färdigställas förrän till barmarkssäsongen 2024.

2019-12-06

Driftsättning, Hakkas.

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Upphandling

Avslutad

Entreprenad (2018)

Avslutad

Sangervaara (2023)

Ortsammanbindande nät

Pågår


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Hakkas

Driftsatt

Sangervaara

Ej påbörjat

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot