dunderNET logotyp

Dokkasbygden

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät, i Alavaara, Ampiaslantto, Dokkas, Jerttalompolo, Mettä Dokkas, Purnuvaara och Suorra.

Utbyggnaden omfattar både ortssammanbindande nät och anslutning av fastigheter i området.

Delar av kanalisationsnätet har byggts ut i samförläggning med Vattenfall. I Mettä Dokkas och delar av Dokkas har även återstående markarbeten färdigställts i samband med Vattenfalls arbeten.

Medfinansiering

Tillväxtverket har beviljat stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, för det ortsammanbindande nätet mellan Dokkas och Ampiaslantto.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Installationer inför samförläggningen i Mettä Dokkas och delar av Dokkas.

Återstående markarbeten i de delar av området som berörs av samförläggningen.

Kanalisationsnät har även förberetts i delar av Leipojärvi som inte tidigare anslutits, för att möjliggöra framtida efteranslutningar.

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Entreprenör

Markarbeten: CCN Entreprenad AB (Vattenfalls underentreprenör)

Installationer och tomtprojektering: OneTech Nord AB

Nytt ortssammanbindande nät mellan Dokkas och Ullatti samt förberedelse av kanalisationsnät till fastigheter i området. Arbetena utförs i samband med ombyggnad av elnätet i området.

Omfattar:

  • Jerttalompolo
  • Suorra

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Fiberutbyggnad i Alavaara, Ampiaslantto, Dokkas, Purnuvaara samt ortssammanbindande nät Dokkas-Ampiaslantto.

Det ingår även fiberarbeten efter tidigare samförläggningar i Jerttalompolo, Mettä Dokkas & Suorra.

En del mindre markarbeten kvarstår sista biten fram till huset, eller där fasadbox ej kan placeras vid avlämningspunkter efter tidigare samförläggningar.

Byggstart

Juni 2022

Entreprenör

Install Fiber i Norr AB

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2023-2024

Färdigställande och driftsättning av anslutningar i Jerttalompolo och Suorra.

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2023-10-26

Nätet i Alavaara, Ampiaslantto, Dokkas, Mettä Dokkas & Purnuvaara är driftsatt.

2023, augusti

Arbetena med att åtgärda brister på fastigheten för den nya områdesnoden är avslutade. Detta innebär att fiberenheten inom kort kan gå vidare med iordningställande av utrustningen som ska skicka signaler ut till kunderna och påbörja inkoppling av fibernätet i de färdigställda byarna.

2022, oktober

Fiberanslutningarna i omårdet* är färdigställda.

 

*Jerttalompolo & Suorra kommer färdigställas i ett senare skede, då samförläggningen i området ej hunnit färdigställas i tid.

2022, augusti

Ortsammanbindande nät färdigställt.

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2020)

Avslutad

Samförläggning (2021)

Avslutad

Entreprenad (2022)

Ortssammanbindande nät

Avslutad

Entreprenad (2022)

Kundanslutningar & områdesnät

Avslutad

Fiberarbeten

Jerttalompolo & Suorra

Ej påbörjat


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Alavaara

Driftsatt

Ampiaslantto

Driftsatt

Dokkas

Driftsatt

Jerttalompolo

Ej driftsatt

Mettä Dokkas

Driftsatt

Purnuvaara

Driftsatt

Suorra

Ej driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot