dunderNET logotyp

Dokkas-Suorvanen

Om delprojektet

Utbyggnad, ortssammanbindande fibernät mellan Dokkas och Suorvanen.

Utbyggnad av ortssammanbindande fibernät på sträckan Suorvanen-Dokkas.

I arbetet förbereds även spridningspukter där nya nät som planeras att byggas ut längre fram, kan ansluta mot detta ortssammanbindande stamnät.

Medfinansiering

Tillväxtverket har beviljat stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, för det ortsammanbindande nätet mellan Dokkas och Suorvanen.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Anläggning av nytt ortssammanbindande nät mellan Suorvanen och Dokkas.

Entreprenör

NYAB Sverige AB

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, ortssammanbindande fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Utbyggnad

Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot