dunderNET logotyp

Bäcken

Om delprojektet

Utbyggnad, radionät, på Bäckenområdet i Malmberget.

dunderNETs pilotprojekt för radiobaserade stadsnätsanslutningar.

Kunderna förses med nätverksantenner utomhus som via en ny basstation i området binder samman dunderNETs nät med switcharna hemma hos kunderna.

Kunderna kommer kunna få internethastigheter upp till 100 Mbit/s och ta del av samma tjänster som kunder i dunderNETs fibernät.

Projektering, anläggande av basstationer samt installation av utrustning hos kunderna.

Entreprenör

Eltel Networks

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, radionät

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Utbyggnad

Avslutad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Bäcken

Driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot