dunderNET logotyp

Befintliga kunder i nya nätet

Driftsättningsdatum

Datum

Typ av inkoppling

Migrering av befintliga kunder.

Driften av befintliga kunder i stadsnätet berörs pga ett byte av kommunikationsoperatör i nätet. Gällivare kommun övertar rollen som kommunikationsoperatör och driften överförs därmed från Teracom till dunderNET.

Samtliga kunder som haft en aktiva anslutningar via kommunens fibernät, redan före hösten 2018 berörs av migreringen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-24
Publicerad:
2018-11-14

Sidfot