dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 17 apr 2024

dunderNET på SSNFs årskonferens agenda

Jonas Olsson föreläser på SSNFs årskonferens 2024. Foto: Ayhan Ressham, Gällivare kommun

Jonas Olsson föreläser på SSNFs årskonferens 2024. Foto: Ayhan Ressham, Gällivare kommun

Under onsdagen 17 april, föreläste fiberenheten, på Svenska stadsnätsföreningens årskonferens.

I rollen som förra årets vinnare av årets stadsnät, var fiberenheten inbjudna av Svenska stadsnätsföreningen, att föreläsa på årets årskonferens.

På plats var fiberenhetens enhetschef tillika stadsnätschefen för dunderNET, Jonas Olsson och föredrog om bl.a. fiberenhetens arbete, samverkan och dunderNET.

Hållbara nät som klarar tidens tand

Stadsnätet i Gällivare, dunderNET, har arbetat aktivt med att säkerställa att den digitala infrastruktur som stadsnätet byggt i kommunen ska vara robust för att säkerställa lång livslängd.

Tillsammans med aktiva teknikval och ett tydligt samhällsuppdrag skapas ett bidrag till kommunens hållbara utveckling.

Jonas Olsson. Foto: Michael Renström, Gällivare Kommun

Föreläsare

Jonas Olsson

Enhetschef, fiberenheten

Gällivare Kommmun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-18
Publicerad:
2024-04-17

Sidfot