dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 24 okt 2023

Nu är vintern här

Barmarkssäsongen är slut för i år och merparten av markarbetena avslutas för året.

I år kom vintern tidigt med en långvarig och ihållande kyla. Trots ett tidigt snötäcke som isolering, har det redan börjat bli tjäle på många platser. För att inte orsaka skador på intilliggande infrastruktur, där markarbeten ska utföras, skjuter fiberenheten nu upp merparten av de inplanerade markarbetena. Arbetena kommer att återupptas nästa barmarkssäsong.

Fram till nästa barmarkssäsong kommer fiberenheten endast utföra markarbeten om det krävs för att åtgärda en akut driftstörning.

I skrivande stund bedöms tjäldjupet i belagda snöröjda ytor vara på ca 40-70 cm djup i runtom i kommunen, enligt data från Trafikverkets mätstationer.

På platser utan angränsande ledningar, med snötäckt markyta och gynsamma markförhållanden kan ännu vissa mindre markarbeten utföras en kort tid framöver.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-24
Publicerad:
2023-10-24

Sidfot