dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 20 okt 2023

Anslutna hus får gatuadress

Nu börjar fiberenheten att registrera gatuadresser för byggnader som är anslutna till dunderNET.

Under oktober påbörjade fiberenheten arbetet med att registrera gatuadresser på byggnader med anslutning till dunderNET.

Berörda fastighetsägare meddelas per brev till sin utdelningsadress om registreringen av byggnadens gatuadress och varför registreringen genomförs.

Framöver kommer fiberenheten att registrera adresser vid inkoppling av nya anslutningar till dunderNET. Därmed kommer nya anslutningar att ha en adress innan de tagits i drift.

Därför får anslutna byggnader adress

Adressen kommer att användas som offentlig identifikation för anslutningen på er fastighet. Detta medför:

  • Att ni kan ange er adress för att beställa bredbandstjänster via anslutningen.
  • Att personal som behöver utföra arbeten på plats lättare kan lokalisera anslutna byggnader och dess anslutningspunkter.
  • Att anslutningens identifikation inte påverkas vid förändringar av fastigheten.
  • Att anslutningens identifikation inte påverkas vid utbyte av installerad utrustning.

Så påverkas du

Den nya adressen knyter din anslutning och byggnad till en fysisk plats som är registrerad hos Lantmäteriet. Adressen innebär inte att din post kommer börja skickas till den nya adressen.

I fall att en redan existerande gatuadress skulle behöva ändras kontaktas du innan ändringen genomförs, för att inte riskera problem med postutdelning m.m.

Mindre ändringar såsom rättelser av adresser som varit placerade på fel geografisk plats ska inte påverka dig.

Äldre avvecklade postadresser

En del fastigheter kan tidigare haft en utdelningsadress, som inte nyttjats på länge. Det kan handla om bostäder som inte längre är bebodda eller verksamhetslokaler där tidigare verksamhet har avvecklats och brevlådan därmed plockats ner.

I vissa fall kan den avvecklade utdelningsadressen helt sakna koppling till fastighetsregistret. Din tidigare adress kan därmed ha varit knuten till din brevlåda, men inte till byggnaden och fastigheten. Den gatuadress du fått, kan därmed vara en annan än den adress som någon gång tidigare nyttjats för postutdelning.

Om byggnaden i framtiden kommer nyttjas som bostad, så är det den nya gatuadressen som ska anges i folkbokföringen (Skatteverket) samt vid anmälan om placering av postlåda (Postnord Sverige AB).

Frågor eller synpunkter om er nya adress

Ifall ni har frågor om adressen som registrerats eller synpunkter, kan ni vända er till fiberenhetens driftingenjör som registrerat adresserna för de anslutna byggnaderna.

Det är även möjligt att kontakta fiberenheten via kontaktuppgifterna i sidfoten på denna webbplats.

 

Driftingenjör, Fiberenheten

Oskar Enback Junkka

E-postadress: oskar.enbackjunkka@gallivare.se

Telefontider: måndagar och torsdagar, kl.13:00-14:30
Telefonnummer: (+46)970-818 609

 

Vill du registrera en gatuadress?

Med undantag för vid inkoppling till dunderNET, hanteras all registrering av adresser till Lantmäteriet via Gällivare kommuns planavdelning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-26
Publicerad:
2023-10-20

Sidfot