dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 22 apr 2022

Automatisk avtalshantering kortar handläggningstider

Med automatisk handläggning av nätabonnemang kortas handläggningstider och servicen för kunderna förbättras.

I veckan har fiberenheten startat sin automatiserade avtalshandläggning. Detta medför att alla digitalt signerade avtal och uppsägningar av nätabonnemang, framöver kommer att handläggas dagligen och även helger och lediga vardagar. Detta innebär att kunder snabbare kan få sina ärenden handlagda och att fiberenheten endast behöver hantera ärenden som behöver kompletteras eller makuleras.

Efter införandet har handläggningstiderna kortats ner till max 1 dygn för alla avtal och uppsägningar som inte kräver komplettering.

Pappersblanketter hanteras fortsatt manuellt.

Automationen är en del i fiberenhetens kontinuerliga förbättringsarbete.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på hur dunderNET och Fiberenheten kan bli bättre? Kontakta fiberenheten!

Maila dina synpunkter till bredband@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-10
Publicerad:
2022-04-22

Sidfot