dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 31 mar 2021

dunderNET omorganiseras

Gällivare kommuns stadsnät, dunderNET samordnas fr.o.m. 1 april under en ny enhet vid teknikavdelningen. Den nya enheten kommer att jobba parallellt med övriga enheter för kommunal infrastruktur.

Gällivare kommuns stadsnät, dunderNET har sen starten hanterats av personal på två olika förvaltningar som jobbat sida vid sida. Det handlar om driften av dunderNET som bedrivs av personal ordnade under IT-avdelningen och utbyggnadsprojektet som varit ordnat under projektavdelningen.

Med omorganisationen ordnas all personal i den nya fiberenheten. Arbetet renodlas mer till en driftorganisation, där mer fokuseras på drift av samt efteranslutningar till stadsnätet. Fiberenheten kommer fortsatt att driva huvudprojektetet för fiberutbyggnaden, men numera i en beställarroll. Entreprenaderna i respektive delprojekt kommer att beställas via projektavdelningen, som även kommer att leda alla kommande delprojekt.

Fiberenheten kommer att vara en del av Teknikavdelningen tillsammans med de övriga enheterna för drift av kommunal infrastruktur (avfall, gator samt vatten och avlopp). Förhoppningen är att omorganisationen ska underlätta arbetet inom den nya enheten och medföra synergieffekter.

För kunderna kommer ingen större skillnad att märkas vid övergången, då förändringarna inte påverkar redan pågående projekt.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att genomföra omorganisationen, vid sitt sammanträde den 22 februari 2021.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-08-25
Publicerad:
2021-03-31

Sidfot