dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 07 jan 2020

Nya taxor för dunderNET

9 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att införa nya avgifter på flerfamiljshus och fritidshus. Det beslutades även att införa en avgift för överlåtelse av stadsnätsanslutning samt en avgift för arbete utfört av stadsnätets tekniker.

Vid starten av utbyggnadsprojektet 2016 fastställdes en aktiveringsavgift (både hushåll och företag) samt nätavgift. Med beslutet från kommunfullmäktige 9 december 2019 införs nu specifika aktiveringsavgifter för olika typer av lokaler (enfamiljshus, flerfamiljshus, fritidshus och företag). Beslutet innebär sänkt avgift för lägenheter och höjd avgift för fritidsboenden. För fritidshus tillkommer även självkostnadspris för den grävning som överstiger 50 meter från befintilgt eller planerat fibernät. En överlåtelseavgift införs vilket minskar kostnaden för att återaktivera en anslutning inom 3 månader efter tidigare ägare avslutat sin anslutning. Stadsnätet kommer även med bakgrund av beslutet att börja debitera teknikeravgift vid fel där orsaken är handhavande fel.

De nya taxorna medför även att vi kommer att uppdatera våra allmänna villkor och avtal för att överensstämma med de beslutade taxorna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-10
Publicerad:
2020-01-07

Sidfot