dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 25 maj 2016

Klartecken för fiberutbyggnad

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade måndagen den 23 maj att anta föreslagen bredbandsstrategi och ekonomisk modell för fiberutbyggnad i Gällivare kommun. Projektet innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor och större delen av utbyggnaden ska vara färdigställd år 2021.

Projektet för fiberutbyggnad är den största satsningen på IT-infrastruktur någonsin i Gällivare kommun. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning. Det innebär bland annat en avsevärt lägre anslutningsavgift än vad kommersiella aktörer erbjuder.

Med den här fiberutbyggnaden kommer vi kunna erbjuda en bra täckning till en mycket låg och förmånlig kostnad. En utbyggnad som framtidssäkrar vår kommun, säger Lars Alriksson, kommunalråd.

Anslutningsavgift 2000 kronor

Anslutningskostnaden per hushåll blir 2000 kronor om fastigheten ligger i ett område som är aktuellt för utbyggnad. Till det kommer en månatlig nätavgift på 50 kronor per månad. Kostnader därutöver beror på vilka tjänster den enskilde kunden väljer, exempelvis tv, internet, telefoni etc.

Eventuella anslutningar i efterhand sker mot självkostnadspris.

Pågående områden

I samband med de områdesvisa infrastrukturupprustning som pågår i kommunen förbereds det för fiberanslutningar till hushåll och företag. Under 2016 står Björkmansheden och Forsvallen på tur. På Karhakkaområdet, där infrastrukturupprustningarna startade 2015, planerar kommunen att färdigställa de fiberanslutningar som har förberetts. Också på de nya områden som tas fram i samband med samhällsomvandlingen förbereds tomterna för fiberanslutning.

På landsbygden har kommunen påbörjat samförläggning med i första hand Vattenfall, som gräver ner stora delar av sitt ledningsnät. De närmaste åren planerar Vattenfall arbeten med större omfattning i bland annat Ullatti, Markitta, Nilivaara, Puoltikasvaara, Nikkaluokta, Kronsågen och Muorjevaara.

Nu påbörjas arbetet med att bemanna en organisation för projektet och en mer detaljerad planering av utbyggnaden, som under 2017 sker i ökad takt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-26
Publicerad:
2016-05-25

Sidfot