Gå till innehåll

Nietsak

Drönarbild över Peltovaara Mångfaldspark

Foto: Magnus Eklund/SCA

I SCAs mångfaldspark Nietsak-Peltovaara (ca 3 mil söder om Gällivare) kan du uppleva vackra skogsmiljöer som hyser höga naturvärden. Här finns även spännande kulturvärden kopplade till såväl den samiska kulturen som den tidiga turismen i området och dessutom flera stigar för den som vill vandra iväg.

Nietsak-Peltovaara mångfaldspark ligger på varsin sida om väg E45 och omfattar 3 100 hektar. Den övervägande delen av skogen är olikåldriga barrblandskogar medan Bergen Peltovaara och Akkavaara domineras av tallskogar på friska marker som härjades av skogsbränder för länge sedan.

SCA:s mål med parken är att bevara och förstärka de natur- och kulturvärden som finns här. De har till exempel katat tallar i syfte att skapa död ved för att efterlikna de effekter som en skogsbrand har på träden och röjt bort träd kring en gammal tjärdal och markerat olika stigar. Parken hyser höga naturvärden och här finns sällsynta arter. Bland annat har man hittat dvärgbägarlav och rödbrun blekspik. Båda är lavar som knappt går att se med blotta ögat.

Ett spännande besöksmål är Abborrträsk, ett arrendehemman från år 1757 som ligger invid sjön med samma namn. Nietsak-Peltovaara har många lämningar som knyter an till samernas liv och kultur i området. I parken finns också flera markerade stigar för den som vill ge sig ut och vandra.

Läs mer om parken och vad du kan se och göra på www.sca.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-24
Publicerad:
2023-11-24