Vinterunderhåll


  Karta Malmberget Karta Mellanområdet Karta Koskullskulle Karta Gällivare  

Information vid kraftigt snöfall

När det snöar kraftigt, så som det gjort vid några tillfällen den senaste tiden, vill vi uppmana våra medborgare att avvakta med felanmälningarna ett tag så att entreprenörer och egen driftspersonal får möjlighet att utföra sitt jobb. När det snöar kraftigt har vi alla resurser ute för att få bort snön. Du som medborgare kan underlätta vårt arbete genom att avvakta ett par timmar extra innan du gör din felanmälan, så att de som utför snöröjningen hinner få en chans att avsluta arbetet.

Om problemet kvarstår efter ett dygn eller vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta vår felanmälan.

Detaljerade kartor:
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Område 6

Det är vi tillsammans som möjliggör ett bra resultat på snöröjning i Gällivare.

Du som fastighetsägare har ett viktigt ansvar

  • Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt eller transporteras bort till Kavahedens snöupplag. Inte i vägområdet eller på plogvallar. Detta gäller även vid beställd infartsöppning. Tänk på att om du som fastighetsägare skottar ut snö på gatan orsakar du problem för grannar, fotgängare (ofta skolbarn) och andra trafikanter.
  • Otillåten snödumpning orsakar stora problem och försämrad trafiksäkerhet samt medför ökade kostnader för entreprenörer och kommunen. Detta är inte tillåtet.
  • Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade på tomtgräns. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att dessa är tillgängliga.
  • Märk upp staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar.

Du som fordonsägare bör tänka på

  • Respektera de regler som finns för parkering av fordon.
  • För att snöröjningen skall ha en möjlighet att fungera inom villaområdena krävs det att inte står bilar, släpvagnar, båtar, husvagnar mm på vägarna. Parkera därför inom tomtgräns.

Hur går det till vid snöröjning

Snöröjning startar inte automatiskt när det börjar snöa, utan beror på olika startkriterier. Hänsyn tas till mängden nederbörd, prognoser, vind, temperatur och tidpunkt på dygnet.  Vid långvariga och ymniga snöfall krävs mer resurser och störning kan uppstå.

Dagarna efter snöröjning följer flera dagar av städning av gaturummet med bortforsling av snö, siktröjning i korsningar och halkbekämpning då behov finns.

Den kommunala snöröjningsorganisationen med egna anställda och våra entreprenörer är redo och vi ser fram emot att få starta upp årets snösäsong. Vår ambition är hög och vi kommer att göra vårt yttersta för ett så gott resultat som möjligt. Vi hoppas samtidigt på förståelse då störningar uppstår.

Kontakt:

Felanmälan 0970-818 213

Du kan även göra din felanmälan här på hemsidan eller ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone (sök på felanmälan Gällivare kommun)