Kontakt

Allmänna frågor
MuseumADM@gallivare.se

Museiassistent, reception, inköp
Anette Askebrand
0970 818 808
E-post

Museiassistent, föremål
Carola Johansson
0970 818 693
E-post

Museiintendent, utställningar, konst och kommunikation
Björn Pettersson
E-post

Museipedagog för barn, ungdomar och visningsverksamhet
Susanna Isaksson
0970-818 173
Epost

Kulturchef, Konst och utställningar Gällivare Kulturmuseum
Anette Winblad
0970 818 240
E-postBesöksadress:

Gällivare Kulturmuseum
Storgatan 16
982 81 Gällivare
Reception: 0970-818 692