Gå till innehåll

Grundskola

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt innebär att barn har rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år.

Sidinformation

skylt
Förvaltningschef Barn -och utbildning
Ulrika Forsström
skylt
Biträdande förvaltningschef BoU
Riitta Kotavuopio Olsson

0970-81 86 53

Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2023-01-18