Gå till innehåll

Förskola och barnomsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Gällivare kommun har 14 förskolor. I augusti 2020 startade Gällivare kommuns första tvåspråkiga avdelning i finska och meänkieli på Älvens förskola.

I kommunen finns två privata förskolor. Dundrets förskola – Ur och skur som bedrivs som ett föräldrakooperativ och Skierri förskola som bedrivs av Sameskolstyrelsen.

Sidinformation

skylt
Förvaltningschef Barn -och utbildning
Ulrika Forsström
skylt
Biträdande förvaltningschef BoU
Riitta Kotavuopio Olsson

0970-81 86 53

Administrativ Chef Förskoleenheten

Kontakta mig vid frågor om förskolan

Senast uppdaterad:
2024-06-20
Publicerad:
2021-05-07