Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 aug 2023

Skolstart Gällivare kommuns skolor höstterminen 2023

På tisdag 22 augusti är det skolstart för Gällivares skolor. Vi hälsar alla barn och ungdomar välkomna till läsåret 2023/2024.

Länk för att ladda ner PDF Pdf, 1.3 MB..

Myranskolan
Elever
Upprop tisdag 22 augusti kl 8.00 i sina hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras från tisdag 22 augusti.
Personal samlas tisdag 15 augusti kl 08.30 i bildsalen.
Skolskjuts för elever från Tjautjasjaure till Koskullskulle med ordinarie buss.

Tjautjasjaure skola
Elever
Upprop tisdag 22 augusti kl 08.00 i sitt hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras från tisdag 22 augusti.
Personal samlas tisdag 15 augusti kl 08.30 i bildsalen på Myranskolan.

Tallbackaskolan
Elever
Upprop tisdag 22 augusti kl 8.10 utedag ”kläder efter väder”.
Lunch serveras från tisdag 22 augusti.
Personal Tallbackaskolan samlas tisdag den 15 augusti kl 08.30 i Personalrummet.

Sjöparksskolan
Elever
Upprop tisdag 22 augusti.
Kl. 8.30 för åk 7, samling i aulan.
Kl. 13:00 för åk 8–9, åk 8 samlas i aulan och åk 9 i matsalen.
Lunch serveras fr.o.m. den 22 augusti.
Personal samlas tisdag den 15 augusti, kl. 8.30 i aulan.

Anpassad grundskola (Sjöparksskolan)
Elever
Upprop tisdag den 22 augusti, kl 8.30 i respektive hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras fr o m tisdag den 22 augusti.
Personal samlas tisdagen den 15 augusti kl 08.00 på Nya Hedskolan.

Anpassad grundskola (Nya Hedskolan)
Elever
Upprop tisdag den 22 augusti, kl 8.10 i respektive hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras fr o m tisdag den 22 augusti.
Personal samlas tisdagen den 15 augusti
kl 08.00 på Nya Hedskolan.

Nya Hedskolan
Elever
Upprop tisdag den 22 augusti , kl 8.10 i respektive hemklassrum, därefter hel skoldag.
Lunch serveras fr o m tisdag den 22 augusti.
Personal samlas tisdagen den 15 augusti
kl 08.00 på Nya Hedskolan.

Mariaskolan
Elever
Förskoleklass – åk 6.
Upprop tisdagen den 22 augusti i respektive klassrum, kl 08.10 därefter hel skoldag.
Lunch serveras fr o m den 22 augusti.
Personal samlas tisdag den 15 augusti, kl 08.30 i klassrum åk 5.

Landsbygdens skolor
Elever
Vanlig skoldag tisdag den 22 augusti, med följande starttider:
Emmaskolan kl 08.00
Hakkas skola kl 08.30
Puoltikasvaara skola kl 08.00
Skolskjutsarna går på samma sätt som tidigare år. Nya elever meddelas muntligt eller skriftligt.
Lunch serveras fr o m den 22 augusti.
Personal vid Hakkas- och Emmaskolan startar tisdag 15 augusti kl 8:30 enligt kallelse från rektor.
Personal vid Puoltikasvaara skola samlas tisdag 15 augusti kl. 8:30.

Lapplands Gymnasium - Gällivare
Elever
Upprop måndagen den 28 augusti. Lunch serveras från måndagen den 28 augusti.
Årskurs 1
*Ekonomiprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Barn- och fritidsprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Introduktionsprogrammen 09:00 Klassrum Kunskapshuset
*Samhällsvetenskapsprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Teknikprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Vård och omsorgsprogrammet 09:00 Matsalen Kunskapshuset
*Bygg- och anläggningsprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*El- och energiprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*Fordons- och transportprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*Industritekniska programmet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*VVS- och fastighetsprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*Naturvetenskapsprogrammet 10:00 Matsalen Kunskapshuset
*Årskurs 2-4, Samtliga program 10:00 Salar se anslagstavlor
*Anpassad gymnasieskola 09:00 Särskolans lokaler plan 4, Kunskapshuset
Personal startar terminen torsdagen den 17 augusti, kl 08.30.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-08-16
Publicerad:
2023-08-14