Gå till innehåll

Byggprojekt

Projektavdelningen genomför bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av interna beställare. Det som byggs är till exempel nya bostadsområden och verksamhetslokaler såsom skolor, sportanläggningar med mera.

Den pågående samhällsomvandlingen berör cirka 1900 bostäder och ett antal kommunala funktioner i Malmberget som exempelvis sporthall, äldreboenden, ishall och gymnasieskola.

Cirka 3200 personer kommer att behöva ett nytt boende och cirka 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan 2032. Bostäder och offentliga byggnader ersätts och byggs upp i Gällivare.

Samtidigt riktas världens blickar mot Gällivare. Företag och krafter kopplade till gruvnäringen investerar mångmiljardbelopp för att göra en grön omställning av industrin. Världens största vätgasanläggning byggs i Gällivare för att förädla järnmalm till först fossilfri och på sikt koldioxidfri järnsvamp. Det möjliggör en grön omställning av järn- och stålindustrin. Gällivare tar på sig ledartröjan i den gröna omställningen och hållbarhet har en central roll även i platsutvecklingen i stort.